The dog as an exercise science animal model: a review of physiological and hematological effects of exercise conditions
Hae Sung Lee, Jong-Hee Kim
Phys Act Nutr. 2020;24(4):1-6.   Published online 2020 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.20463/pan.2020.0021
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Kangal Çoban Köpeklerinde Yaş ve Cinsiyetin Bazı Hematolojik Parametreler ve Eritrosit Ozmotik Kırılganlık Üzerine Etkisi
Mustafa KOÇKAYA, Mehmet EKİCİ, Engin GENÇ, Serkan ÇELİKGÜN, Hacer BAŞ EKİCİ
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi.2021; 16(3): 298.     CrossRef